ПОДКРЕПЕТЕ НИ

СВОБОДАТА НА ПЕЧАТА СЕ СЪСТОИ В ТОВА ДА НЕ БЪДЕ ТЪРГОВИЯ!!

Как може да подкрепите истината? По същият начин като неистината – споделяйте я, повтаряйте я, не се страхувайте да я изказвате. А сега:

Може да споделяте нашето съдържание по какъвто ви е удобно начин, частично или изцяло, включително да го приписвате на себе си (доколкото това не е с цел печалба). Не претендираме за какъвто и да е род авторско право, защото сме твърдо уверени, че всяко наше съдържание е повече плод на обществото в което сме израснали, на условията, които това общество ни е предоставило, на наследството на безброй наши съмишленици, с чийто разсъждения, творби и трудове сме имали възможност да се запознаем. Защото публикуваме тук, понеже се надяваме да допринесем според силите си и самоволно желаем да отстоим гледната си точка. Всъщност се надяваме някой с повече умения и способности от нас, да поеме и развие наброските, които представяме.