Условия за ползване

Чувстваме се свободни да мислим, чувстваме и взимаме отношение към всяко нещо от материално и нематериално естество и да публикуваме, изразяваме и размишляваме относно това на страниците на този сайт.

Всеки, който желае може да чете публикациите в този сайт, да бъде съгласен или несъгласен, да има отношение или да е безразличен към тях.

Всеки, който желае може да използва част или цялото съдържание на сайта, да го цитира, публикува, печата вкл. изображенията, като при това може да ни посочва, или да не ни посочва като източник; може да посочва себе си или трета страна като автор на съдържанието дотолкова, доколкото не използва последното за комерсиални цели.